Welkom bij Stichting de Gouden Handen
   De Stichting de weggeef-hulpwinkel de Gouden Handen non profit

Tracht haar doel onder meer te bereiken door.

De volgende activiteiten :

- Een concrete bijdrage te leveren aan het verminderen van de armoedeproblematiek in Maastricht ( Zuid-Limburg) en het bevorderen van het welzijn van mensen , samenbrengen , adviseren en socialiseren  , alles in de ruimste zin van het woord.

- Het verrichten van alle verdere handelingen , die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

- Het inzamelen van goederen en voedsel bij winkeliers en buurtbewoners en andere instanties die met de stichting zijn verbonden.

- Het bewegen van sponsors , donateurs tot het verlenen van diensten en materiële hulp aan de genoemde doelgroep.

- Het distribueren van de hiervoor genoemde goederen onder de doelgroep.

- Het coördineren van de inzet van diensten en materiële hulp aan de doelgroep.


De concrete bijdrage die de stichting levert zal uitsluitend uit goederen bestaan , materiële hulp , en niet uit financiële ondersteuning.


Opmaak van onze activiteiten !

Het bestuur namens: Stichting de Weggeef-hulpwinkel de Gouden Handen.