Missie

Stichting De Gouden Handen is er om bewustwording te creëren over alle vormen van kanker en om mensen met elkaar te verbinden. De missie van onze stichting is personen te stimuleren om met andere mensen vanuit verschillende gemeenschappen over kanker te praten. In bepaalde gemeenschappen, waaronder de donkere gemeenschap, wordt het krijgen en hebben van kanker namelijk niet besproken met familieleden en/of naasten. Pas wanneer de patiënt terminaal is, worden familieleden en/of naasten erbij betrokken.

Onze doelgroep is zowel jong als oud. Ons doel is om meer bewustzijn voor alle vormen van kanker te creëren. Zo willen wij eenieder bewust maken van welke vormen van kanker er zijn, maar ook wat de symptomen daarvan zijn. Op deze manier hopen wij dat de patiënt sneller zal handelen voordat het te laat is voor een behandeling.

Daarnaast steunen wij andere goede doelen die zich inzetten voor kankerbestrijding en de gevolgen van kanker middels het ophalen van donaties.

Visie

Als Stichting zetten wij ons in voor het welzijn van ieder individu. De strijd tegen kanker is een zware periode waar de patiënt doorheen gaat. Dit geldt ook voor de naasten/dierbaren van de patiënt. Vaak voelen zij zich alleen omdat zij de daadwerkelijke pijn van de patiënt niet kunnen delen. Dit kan resulteren in een eenzame, mentale, strijd. Met de stichting proberen wij deze eenzaamheid draaglijker te maken voor de medemens. Dit hangt ook samen met onze missie: de verbinding maken met anderen.

Onze korte en lange termijn doelstellingen

Korte termijn doelstelling:

Wij starten met het event ‘De Massage Marathon’ in Amsterdam. Ons eerst doel is om 100 mensen te masseren tijdens het event in 2022. De focus ligt in 2022 op kinderkanker, want kinderen zijn de toekomst. Elk jaar zal de focus bij De Massage Marathon op een andere vorm van kanker liggen. Om hiervoor aandacht te vragen, gaan wij jaarlijks het gesprek aan met mensen over een specifieke vorm van kanker en hun ervaringen. Wij zorgen ervoor dat deze verhalen bekend worden bij het publiek zodat de ziekte kanker meer bespreekbaar wordt.

Lange termijn doelstelling:

De missie van de Stichting is personen stimuleren om met anderen te praten over de ervaringen met kanker. Onze ambitie is om dit nationaal te realiseren met als doel om binnen vijf jaar zoveel mogelijk evenementen op te zetten zodat we meer awareness omtrent kanker kunnen creëren.

Kernwaarden

Passie
Het doet ons als Stichting ongelooflijk goed om ons in te zetten voor de awareness rondom kanker. Dit heeft onder andere te maken met persoonlijke ervaringen. De verspreiding van die awareness is een innerlijke drijfveer die ons voldoening geeft en helpt onze doelen te bereiken.

Diversiteit
Elk individu is uniek en tussen bepaalde groepen mensen zijn er verschillen. Met onze Stichting willen wij mensen bereiken binnen iedere gemeenschap. Wij maken daarbij geen onderscheid tussen ras, geloof, identiteit of wat dan ook.

Respect
De ziekte kanker is een beladen onderwerp. Wij respecteren hierbij een ieder zijn of haar mening en ervaring. Hierbij geldt uiteraard ook dat er sprake is van wederzijds respect onderling.

Verbinding
Verbinding staat centraal in onze missie. Niet alleen het verbinden van verschillende individuen maar ook de mogelijkheid om ons aan te sluiten bij andere stichtingen en goede doelen.

Scroll to Top